YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

APPLICATION FORM FOR TRANSFER STUDENTS

KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION

 
 
 
 
   
 
 

BAŞVURU BİLGİLERİ / APPLICATION INFORMATION

HALEN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU / CURRENT ENROLLMENT DETAILS


 
 
 
 
 

YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU / HIGHER EDUCATION INSTITUTION WISHED TO BE TRANSFERRED TO

 
 
 
 
 
 
 


BELGE YÜKLEME

Öğrenci Belgesi
Transcript
Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Vesikalık Fotoğraf
ÖSYM Yerleştirme Belgesi
Tüm Puan Türlerini Gösterir ÖSYM Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlişkisi Olmadığına Dair Belge
İkinci Öğretimden Örgün Öğretime Geçmek İsteyenlerden %10’luk Dilime Girdiğini Gösteren Yazı
Ek Madde 1 Kapsamında Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge

Verdiğim kişisel bilgilerimin KVKK, E-ticaret ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Üniversiteniz ve yetkilendirdiği kurumlarla / şirketlerle pazarlama, iletişim ve CRM kapsamlı ilgili ortamlarda işlenmesine ve kullanılabilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.